انتخابات شورای دانش آموزی دبستان احسان

مراسم انتخابات شورای دانش آموزی دبستان احسان در تاریخ ۳/۸/۹۵ با حضور مدیریت دبستان جناب آقای احسانپور و عوامل اجرایی دبستان برگزار گردید . نصاویر این مراسم را در ذیل مشاهده می کنید.

سخنی از دکتر کریمی افشار

بزرگترین اکتشاف برای من این بود که فهمیدم فرزندم یک مهمان است در خانه ام و روزی از خانه ام می رود. روزها با سرعت عجیبی میگذرد و او به زودی از من جدا میشود… به خودم گفتم: کدام مهمتر است؟ نظم خانه یا اینکه فرزندم به خوبی از من یاد کند؟ کدام مهمتر است. اطلاعت بیشتر دربارهسخنی از دکتر کریمی افشار[…]

توصیه هایی برای انجام تکالیف مدرسه

💕💕 🔴 توصیه هایی برای انجام #تکالیف_مدرسه ۱⃣ زمان و مدت انجام تکالیف برای دانش آموزان براساس تفاوت های فردی ، دوره تحصیلی،شرایط مدرسه و معلم ها فرق می کند . تعیین زمانی مشخص و محدود و پایبندی به آن کمک می کند که از هشدار دادن مکرر به آن ها و عصبانیت دور باشید اطلاعت بیشتر دربارهتوصیه هایی برای انجام تکالیف مدرسه[…]

انواع اشتباهات در دیکته

  💥 انواع اشتباهات در دیکته   شما والدین و آموزگاران عزیز با مشاهده چند نمونه دیکته دانش آموز ،می توانید به راحتی نوع اشتباهات دیکته دانش آموز را مشخص کرده و تمرینات لازم را انجام داده و دیکته دانش آموزان خود را بهبود بخشید.   🔶ضعف حافظه دیداری: نوشتن “من زور “به جای منظور اطلاعت بیشتر دربارهانواع اشتباهات در دیکته[…]