توصیه هایی برای انجام تکالیف مدرسه

💕💕

🔴 توصیه هایی برای انجام #تکالیف_مدرسه

۱⃣ زمان و مدت انجام تکالیف برای دانش آموزان براساس تفاوت های فردی ، دوره تحصیلی،شرایط مدرسه و معلم ها فرق می کند . تعیین زمانی مشخص و محدود و پایبندی به آن کمک می کند که از هشدار دادن مکرر به آن ها و عصبانیت دور باشید .

۲⃣ از همان سالهای نخست تحصیل برنامه انجام تکالیف و آمادگی برای مدرسه را در برنامه روزانه کودک بگنجانید.

۳⃣ اینکه فرزند شما چه مدت زمانی را می تواند تمرکز داشته باشد تا تکالیفش را انجام دهد به سن و مهم تر از آن به شخصیت کلی اوبستگی دارد .

⭕️بیشتر بچه هایی که در بین انجام تکالیف استراحت های کوتاه دو سه دقیقه ای پس از هر ده تا پانزده دقیقه به خود می دهند (مثلا چیزی می نوشند یا چند قدم راه می روندو…)به طرز شگفت آوری متمرکز می مانند .

🔘مدت زمان معمول تمرکز برای کودکان هر سن متفاوت است
مثلا برای بچه های ۶تا۸ساله حداکثر ۴۰ دقیقه و
برای بچه های ۹تا۱۱ساله حداکثر۶۰ دقیقه .

🔺باید توجه داشته باشید که استراحت های کوتاه ضمن آنکه می تواند به تمرکز و تنش زدایی کمک کنند ، نباید سبب حواس پرتی و مانع از کارایی مفید کودک گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.